Gwybodaeth am olew bwyd

Y defnydd o olew

1. Bwyta. Mae'n un o'r tri phrif faetholion (carbohydrad, protein ac olew) na ddylai corff dynol fod â diffyg ynddynt. Mae bwyta'n un o'r arwyddion o safon byw. I ddarparu asidau brasterog hanfodol, fitaminau hydawdd braster ac amodau amsugno fitaminau sy'n toddi mewn braster, egni, gwella blas.
2. Diwydiant. Paent, meddygaeth, olew iro, bio-ddisel, ac ati. Defnyddir ei ddeilliadau mewn llawer o sectorau diwydiannol.
3. Bwydo. Mae angen llai ar anifeiliaid. Nid oes ei angen ar blanhigion o gwbl. Mae cnydau olew a rhai anifeiliaid yn blanhigion biocemegol sy'n syntheseiddio olewau a brasterau.

Storio olew

Pedwar ofn: gwres, ocsigen, golau (yn enwedig uwchfioled), amhuredd (yn enwedig copr, ac yna haearn, yw'r catalydd ar gyfer dirywiad olew).

Olew hadau

Ar hyn o bryd, mae rhannau anifeiliaid a phlanhigion a micro-organebau sydd â chynnwys olew o fwy na 10% fel arfer yn cael eu defnyddio fel olew gwneud olew, ac mae'r rhannau sy'n dwyn olew mewn planhigion yn gyffredinol yn hadau a mwydion.

1 oil Olew llysiau:

1) Olew llysieuol: ffa soia, cnau daear, had rêp, sesame, hadau cotwm (pum prif gnwd olew yn Tsieina), ac ati.
2) Olew coediog: cnewyllyn palmwydd, ffrwythau; cnewyllyn cnau coco, ffrwythau; ffrwythau olewydd, cnewyllyn, ac ati. Mae hadau twng yn unigryw i China.
3) Sgil-gynhyrchion: bran reis, germ corn, germ gwenith, hadau grawnwin, ac ati.

2. Mynegai ansawdd olew planhigion

1) Cyfanswm y cynnwys olew (ac eithrio Daza).
2) Cynnwys lleithder.
3) Cynnwys amhuredd.
4) Cynnwys grawn amherffaith.
5) Cyfradd llwydni (gwerth asid brasterog).
6) Cyfradd cnewyllyn pur o olew silff.

Proses cynhyrchu olew

1. Proses eilaidd gwneud olew i'r wasg.
2. Proses trwytholchi cyn y wasg.
3. Proses echdynnu uniongyrchol.
4. Un broses gwneud olew i'r wasg.
Mae gan wahanol ddeunyddiau crai wahanol brosesau gwneud olew

Mae'r prif brosesau cynhyrchu olew fel a ganlyn:

1. Ffa soia: mae yna broses echdynnu un-amser a phroses gwasgu oer. Oherwydd gwahanol ofynion ansawdd pryd ffa soia, mae echdynnu un-amser yn plicio, ehangu a phroses desolvention tymheredd isel.
2. Rapeseed: yn gyffredinol mae'n broses echdynnu cyn y wasg, mae yna broses pilio, echdynnu ehangu.
3. Cnewyllyn cnau daear: oherwydd gwahanol brosesau gwneud olew, gall gynhyrchu olew cnau daear cyffredin ac olew cnau daear blas Luzhou.
4. Cottonseed: y broses echdynnu ac ehangu cyn y wasg bresennol, mae gan y broses echdynnu trwytholchi confensiynol toddydd sengl a phroses trwytholchi rhannol toddydd dwbl.
5. Sesame: oherwydd y broses gwneud olew wahanol, mae yna olew sesame cyffredin, olew sesame wedi'i wneud â pheiriant ac olew sesame Xiaomo.


Amser post: Ion-06-2021