Cymhariaeth o wahanol ddulliau pwyso

Mae yna lawer o wahanol ffyrdd i gael olew llysiau. Er enghraifft dull gwasgu sgriw corfforol, dull gwasg hydrolig, dull echdynnu toddyddion ac ati. Mae dull gwasg sgriw corfforol yn cynnwys un wasg amser a gwasg ddwbl, gwasg boeth a gwasg oer. Ydych chi'n gwybod beth yw'r gwahaniaethau rhwng dulliau gwasgu sgriw corfforol?

І. Gwahaniaeth gwasg Un amser a gwasg ddwbl :
1.Y olew gweddilliol yn y gacen: mae'r wasg un amser a'r wasg ddwbl tua 6-8%, yn dibynnu ar y wasg olew enghreifftiol wahanol.
2. Mae'r offer a ddefnyddir yn y wasg gyntaf yn llai na'r offer yn yr ail wasg, sy'n arbed y gost; mae'r olew crai yn yr ail wasg yn haws i'w hidlo ac mae ganddo lai o olew gweddillion.

Ⅱ. Gwahaniaeth y wasg boeth a'r wasg oer:
Pwyso 1.Cold yw pwyso'r olew heb gynhesu na thymheredd isel cyn ei wasgu, ac o dan yr amgylchedd sy'n is na 60 ℃, mae'r olew yn cael ei wasgu â thymheredd isel a gwerth asid. Yn gyffredinol, nid oes angen ei fireinio. Ar ôl dyodiad a hidlo, ceir yr olew cynnyrch. Mae lliw yr olew yn dda, ond nid yw blas yr olew yn persawrus ac mae'r cynnyrch olew yn isel. Yn gyffredinol mae'n addas ar gyfer gwasgu olew o ansawdd uchel.

2. Pwyso poeth yw glanhau a mathru'r olew ac yna ei gynhesu ar dymheredd uchel, sy'n achosi cyfres o newidiadau y tu mewn i'r planhigyn olew, megis dinistrio'r gell olew, hyrwyddo dadnatureiddio protein, lleihau'r gludedd olew, ac ati. er mwyn bod yn addas ar gyfer pwyso olew a chynyddu'r cynnyrch olew. Yn gyffredinol, defnyddir technoleg gwasgu poeth ar gyfer cynhyrchu a phrosesu olew bwytadwy ar raddfa fawr, gydag arogl persawrus, lliw tywyll a chynnyrch olew uchel, ond mae'n hawdd achosi colli maetholion mewn deunyddiau crai.


Amser post: Ion-06-2021